17.06.2008 12:36

Češi v Rumunsku

 

Environmentální reflexe života českých krajanů v rumunském Banátě
(Abstrakt přednášky)
Pavel Klvač, Katedra environmentálních studií FSS MU Brno

V průběhu 20. let 19. století se v rámci kolonizace pustého a divokého pohraničí habsburské monarchie vystěhovalo do hor banátských Karpat nad Dunajem několik tisíc Čechů. V šesti odlehlých českých osadách na území Rumunska - Svaté Heleně, Gerniku, Rovensku, Bígru, Šumici a Eibentálu - zde dodnes žije téměř 2000 obyvatel. Češi v každé z nich tvoří přes 90% z celkového počtu. Přísná etnická endogamie kráčela spolu se zachováním kulturní odlišnosti. Do dnešního dne si zde česká minorita uchovala svoji původní kulturní svébytnost - jazyk, náboženství, zvyky, způsob hospodaření.

S koncem socialismu v roce 1989 se rumunským Čechům otevřely hranice pro návrat do Čech. V průběhu 12 let odcestovaly do ČR stovky krajanů, velká část jich v Čechách zakotvila natrvalo. Díky četným odchodům do České republiky počet obyvatel banátských vesnic neustále klesá. Dramaticky se mění i demografická struktura zdejší populace. Perspektivy života českých osad tak nabývají chmurných vizí.

Přednáška pojednávala o české kolonizaci zdejší divočiny, souvislostech mezi životním způsobem našich krajanů a historickým vývojem okolní krajiny (s důrazem na změny současné), environmentálním rozměru zdejší modernizace, vztazích mezi krajinou a identitou, fenoménu hranic v krajině (nejen etnických)...

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu