26.01.2011 08:33

Holocaust - fenomén 20. století

Lektorka: Bc. Jindra Hrdá, Centrum vzdělávání a dialogu ICEJ, Kroměříž

 

Je nutné zabývat se 65 let po válce genocidou Židů v Evropě?
Jaké souvislosti má holocaust?
Kdo byli Židé, odkud přišli do Evropy, proč neměli vlastní zemi?
Co značí mentalita ghetta a kdo odstartoval segregaci Židů ve středověku?
Proč žili Židé v královských městech a následně ve městech poddanských?
Co znamenal dekret Statuta judeorum nebo tzv.Familiantský zákon?
Na semináři jsme se dověděli i další souvislosti, které způsobily vytvoření předsudků vůči Židům, antijudaismus, antisemitismus a vyvrcholení v rasisticky motivovaném nacismu. Nejrůznější svědectví významných osobností-svědků perzekuce Židů ve 20.století, nám odkryly pohled spisovatelů, filosofů, psychologů, teologů, sociologů, ale i obyčejných lidí, jejichž osudy byly spojeny s tragédií holocaustu. A v neposlední řadě jsme se zamysleli nad smyslem lidského žití, nad úctou k životu, potřebou ideálů, svobody a lidské důstojnosti.

Doporučená literatura:

Karen Levinová: Hanin kufřík
Josephus Flavius: Válka židovská  /překl.Havelka,Šonka/
Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzalémě
Deborah Lipstadt: Popírání holocaustu
Elie Wiesel: Noc
Simon Wiesenthal: Slunečnice
Amos Oz: Příběh o lásce a tmě
Arnošt Lustig: Deštivé poledne nebo Démanty noci
Erika Bezdíčková: Moje dlouhé mlčení             
Rudolf Vrba: Utekl jsem z Osvětimi
Roman Cílek: Holocaust, zřetězení zla
Eva Roubíčková: Terezínský deník
Norman Finkelstein: Průmysl Holocaust
Artur Radvanský: A přece jsem přežil
Stanislav Motl: Prokletí Lídy Baarové

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu