22.10.2008 14:52

Italské renesanční malířství

Lektor: Mgr. Sylva Cidlinská, KKD Vyškov

Přednáška se zaměřila na umělce rané a vrcholné italské renesance. Tento směr se rozvíjí po roce 1400 ve Florencii. Za zakladatele renesanční malby je považován Masaccio (1401 – 1428), autor fresek v kapli Brancacciů ve florentském kostele Santa Maria del Carmine a fresky Nejsvětější Trojice v kostele Santa Maria Novella.

Dalšími významnými malíři rané renesance (rozmezí let 1425 – 1480) jsou Fra Angelico, Paolo Ucello, Benozzo Gozzoli, Piero della Francesca, Antonello da Messina. Na pomezí rané a vrcholné renesance stojí dílo florentského malíře Sandra Botticelliho.
Základní přínosy renesančního malířství:

  • vědecké zkoumání centrální perspektivy a proporcí
  • vznik portrétu jako samostatného žánru
  • počátky krajinomalby
  • nové objevy v malířské technice převzaté od vlámských malířů 1. poloviny 15. století (např. od Jana van Eycka) – přidání oleje coby pojiva do tempery umožňuje hloubkovou modelaci prostoru a věrohodné zachycení detailů – cesta k olejomalbě

Počátkem 16. století se centrem renesančního umění stává Řím – především díky objednávkám papežů Julia II. a Lva X.
Nejvýznamnější malíři vrcholné renesance (1485 – 1520): Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffael Santi  

Webové stránky: www.wga.hu (Web Gallery of Art; virtuální muzeum v angličtině)

Webové stránky v češtině: www.artchiv.cz; www.artmuseum.cz

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu