30.06.2010 11:25

Kam kráčíme - Co se dovídáme v Akademii a Univerzitě 3. věku

V I. článku “Odkud jsme přišli“ se zmiňuji o vývoji druhu Homo sapiens. Jak se postupně přetvářel ve stále dokonalejšího člověka. Co z nás udělalo lidi – myšlení, paměť a využívání písma.

Ve II. článku „Kdo jsi“ jsem naznačil jak se v minulosti, podle jakých kritérií hodnotil člověk a které faktory měly vliv na jeho osobnost.

Ve III. článku naznačím pokrok v některých vědních oblastech s důrazem na morálku.

Životní cesta je předurčená – nebo máme možnost změnit směr.

Objevy 21. století přinášejí poznatky o nichž se nám ani nezdálo. Jsme seznamováni s novými skutečnostmi  z různých vědních oborů. Věda se projevuje jako značně rozporná síla, která může sloužit rozvoji i záhubě. Naučili jsme se létat ve vzduchu jako ptáci a plavat pod vodou jako ryby, chybí jen jedno: abychom se naučili žít na zemi jako lidé.(Georg Bernard Shaw). Rozumem jsme sice v 21. století, ale srdcem v době kamenné. (Petra Lajčiáková)

V čem upadáme a co vyžaduje větší pozornost.
Morální člověk – to je ideál , který lidstvo hledá odnepaměti. (Aaron Hass).
Vývoj každého člověka je závislý na
-         dědičnosti
-         výchově
-         prostředí

Výzkumy ukazují, že určité složky chování jsou dědičné a v mnoha případech byly objeveny i zodpovědné geny, které chování předurčují. Je známo, v mozku je aktivních většina našich genů, asi 18.000 z odhadovaných 23.500 genů. Mezi vrozenými vlastnostmi a prostředím existuje vzájemný vztah. Prostředí, kde se člověk zdržuje většinu dne, určuje jeho charakter.

Výchova v rodině – neztrácí ani v dnešní době svůj význam pro společnost. Jak působí rodiče ? Plní všechny své funkce: ekonomickou, výchovnou, emociální ?Rozvody narůstají ( r. 1930 – 1%, r. 1960 – 15%, r. 1970 – 20%, r .2000 – 40% )

Výchova ve škole – nezůstala pozadu ve výchovném působení ? Vzpomínám si jak před válkou na nás působili učitelský sbor. Když jsme zlobili, dostávali jsme pohlavky levou rukou aby nám neublížili. Dnes podobně žáci působí na učitelský sbor a používají pravou ruku.

Vojenská základní služba – měla prokazatelně výchovné socializační účinky. „Vojna dělala z kluků chlapy“. Získávali nové životní zkušenosti i nové kvalifikace, tím i předpoklad úspěšného pracovního začlenění po jejím ukončení. Bohužel se dnes v dnešní době bez profesionální armády neobejdeme. V současné době se mladí muži vyžívají jinak, jak často vidíme v televizi při sportovních utkání i na ulici.

Povahou jste důvěřivý, ale život vás naučí.opatrnosti. Jak hluboko naše společnost morál- ně klesla, když se tolik krade a málokomu to vadí.

Z pera účastníka A3V při KKD Vyškov a U3V při MU Brno Lubomíra Davida

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu