26.06.2009 10:00

Literání soutěž pro seniory - vyhlášení 2. ročníku

U příležitosti 65. výročí úmrtí Profesora ThDr. Aloise Musila, českého orientalisty, biblisty, cestovatele, etnografa a spisovatele

vyhlašuje Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově 2. ročník literární soutěže pro seniory

Téma:
Za hranice všedních dnů

Napište své zážitky z  cest do krajů blízkých i vzdálených, krajin reálných i snových. Podělte se se čtenáři o příhody z putování k  lesní studánce za humny, Niagarským vodopádům či do světa fantazie.

Pravidla pro účastníky:

•minimální věk účastníků je 55 let, maximální věk není limitován;

•do soutěže budou přijata pouze díla prozaická v délce 15 000 znaků včetně mezer; k přepsání rukopisů budou mít účastníci, po vzájemné dohodě, k dispozici počítač v učebně KKD;

•texty musí být doručeny elektronicky na adresu adlerov(at)kkdvyskov.cz nebo písemně na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, Zdeňka Adlerová, Nádražní 4, 682 01 Vyškov;

•v průvodním dopise musí být uvedeno jméno, datum narození
a poštovní, případně elektronická adresa autora;

•zasláním příspěvku dává účastník svolení s publikováním povídky na internetových stránkách KKD Vyškov – www.kkdvyskov.cz;

•soutěžní práce přijímáme do 9. listopadu 2009 včetně, rozhodující je poštovní razítko na zásilce;

•slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne za účasti patrona, novináře, publicisty a spisovatele Jiřího Jilíka v prosinci 2009.

Těšíme se na vaše příspěvky.

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu