25.03.2009 07:05

Minulost, současnost a budoucnost KKD

Lektor: dr. Vladislav Raška, ředitel KKD Vyškov

Přednášející nejprve přiblížil poměry ve městě po vydání tzv. Říjnového diplomu, pak během prezentace historických pohlednic a dokumentů hovořil o vzniku zdejšího spolkového života, na jehož počátku bylo založení nejvýznamnějšího spolku Haná. Ten totiž hned při svém vzniku zřizuje i spolkovou knihovnu. Tyto aktivity vrcholí po vybudování Besedního domu (1886).

Dalším významným mezníkem v dějinách knihovny byl rok 1896, kdy Feriální klub zakládá ve Vyškově první veřejnou knihovnu, do níž později všechny spolkové knihovny byly převedeny. Po vydání tzv. Masarykova knihovního zákona v roce 1919 (patřil k nejvýznamnějším v tehdejším světě) byla tato knihovna přeměněna na městskou knihovnu, která později zřizuje i knihovnu obvodovou, což byl jakýsi základ okresní knihovny.

Historii současné budovy knihovny včetně její důkladné přestavby i úpravě okolí posluchačům přiblížilo promítání části DVD, které při příležitosti předání knihovny veřejnosti (1. 9. 2003) vzniklo (jeho konečnou podobu zpracoval dr. Alois Kleveta). Další ukázky DVD jen nastínily některé současné aktivity knihovny – Noc s Andersenem, výstavu fotografií Jaroslava Seiferta v ještě neopraveném kapucínském kostele. Budoucnost naší knihovny, a knihoven vůbec, mohla být ve zbytku času jen naznačena.

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu