19.02.2011 08:03

My jsme si stáří nezavinili, čeká to na každého ...

 

Vážení přátelé,
dovolím si vám sdělit poznatky ze seminářů, které zajišťovalo Občanské sdružení ŹIVOT 9O ve spolupráci s posluchači  3.věku na téma Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Vznikla příručka „MY JSME SI STÁŘÍ NEZAVINILI, čeká to každého…“
Otázky a odpovědi k místu a věku  (vážné i nevážné).

ZDA PRAOTEC ČECH SE SVOU DRUŽINOU se zastavil na správném místě ? Že se mohl zastavit ještě o kousek dál na západě a jihu. Důchodci v Rakousku nebo v Německu jsou na tom lépe, protože jejich důchody jsou vypočítávány podle jiného klíče než u nás. (Jinde se mají důchodci i podstatně hůř). Rozdíl mezi českým a americkým důchodcem není. Oba si za svůj důchod mohou dovolit cestu do Prahy.
ZDA A KDY SE BUDOU LIDÉ DOŽÍVAT VĚKU JAKO PATRIARCHOVÉ ? V židovské mytologii – v první knize Mojžíšově je uvedeno. ADAMOVI bylo 105 let, když zplodil prvního syna Seta, pak plodil další dcery a syny, zemřel ve věku 930 let. Metuzalém, který se dožil 969 let byl nejstarší .

JAK TOMU BYLO A BUDE U NÁS ?  Období, kdy žila spisovatelka BOŽENA NĚMCOVÁ – nazývá kmetem 50letého muže. Dnes by nazvala kmetem 70-80letého muže.
Moderní medicína přidává životu další a další léta. Střední délka života  by se mohla prodloužit v 21. století na 100 let. Představa být 35 – 40 let v důchodu je krásná.  Musí však  prožít přidaná léta  produktivně , smysluplně a šťastně. Životu léta  -  létům život.

JEŠTĚ  ZUSTANU U HISTORIE. TOMÁŠ GARIGUE MASARYK  ukázal, že se stále vytrácí harmonie mezi rozumem a morálkou. Rozum jde jinými cestami než morálka.
BUDHOVO učení – indické kořeny 600 let před Kristem  -  mravní život se musí řídit pěti přikázáními:  1. Upustit od zabíjení a ubližování živým a cítícím bytostem. 2 Nekrást a nebrat, co mi nikdo nedává.   3. Nezneužívat sexuality. 4. Nelhat. 5. Neužívat opojné nápoje a látky.
Mohl bych pokračovat učením Konfucia, Ježíše z Nazaretu, Jana Amose Komenského atd.

JEŠTĚ PÁR SLOV K ROZVOJI VĚDY  -  Zajímavě Benjamin Kuras  vysvětluje, že všechny  vynálezy a zlepšováky  byly inspirovány leností. Člověk vymyslel kolo, protože byl líný chodit. Motor, protože byl líný šlapat. Lodní šroub, protože byl líný pádlovat. Televizi, protože byl líný chodit do kina. Písmo, protože byl líný se učit nazpaměť.

PŘEJDU K INTERNÍ SLOŽCE
Nerovnosti mezi lidmi byly, jsou a budou. V obecném pojetí je nerovnost přirozeným a téměř žádoucím prvkem ve společnosti. Nicméně musí se utvářet v mezích daných pravidel.Tradiční forma měšťanské /křesťanské  rodiny/ je na ústupu.
Udělej si malý osobní inventář.  Proč děláš to, co děláš. Jakou máš motivaci, potřeby, zájmy, návyky, cíle, přání  ? (Souvisí to s dědičností, výchovou a prostředím. ) Žijeme v 21. Století, které přináší další objevy a poznatky.

DĚDIČNOST  -  dispozice, předpoklady se prokazují
Záliba myší v alkoholu  -  jeden kmen myší preferoval vodu, druhý alkohol.
Péče o potomstvo u myší   -  vyřazen z funkce určitý gen (fosB). Myší samičky  ztratily schopnost pečovat  o potomstvo (zahřívat, kojit).
Učenlivost  -  orientace krys v bludišti. Postupně se pouštěly  do bludiště, na jehož konci byla potrava a měřil se počet omylů  -  krysy chytré a hloupé.
Hygienické chování včel  -  včelí chovy jsou často napadány mikroorganismem Bacilus larvae. Proti této chorobě působí hygienické chování  dělnic. Podmíněné dvěma geny, jeden z nich je zodpovědný za odvíčkování a druhý za odstranění larev. Křížením hygienických a nehygienických včel byly získány dělnice s různými kombinacemi  těchto genů.   Odvíčkovat a odstranit, odvedly jen jedno, nebo nic.

CHOVÁNÍ  U ČLOVĚKA  -  prostudován příklad výrazně agresivního chování jako mutace určitého genu. V holandské rodině se často vyskytovali muži, kteří projevovali nevyprovokovanou a nekontrolovanou agresivitu projevující se od výbuchu hněvu a exhibicionismu až po žhářství, znásilňování a pře- padávání. V rodině bylo 6 generací. Ženy v této skupině nebyly, avšak ženy postižených mužů měly často postižené syny. Tento typ dědičnosti ukazuje na gen vázaný na pohlaví, konkrétně na  gen, který se nachází  na pohlavním chromosomu X.

VÝCHOVA A PROSTŘEDÍ   -  Máte neradostné stáří. Můžete si za to sami  -  nevedli jste své děti k úctě ke stáří.  Rodina  -  neztrácí ani v dnešní době svůj význam pro společnost.  Plní všechny své funkce – ekonomickou, výchovnou, emocionální. Děti si musí nenásilně osvojovat pravidla hry. Znát své mantinely. Děti nedají příliš na naše řeči, ale spíše na naše skutky. Nejvíc je ovlivní osobní příklad.
Vzrůstající vzdělanost a rovnoprávnost žen – jak se projevuje v rodině?

Češka získala první vysokoškolský titul v Bernu r.1881(Anna Bayerová – lékařka). Od r. 1897 mohly studovat u nás. Volební právo ženy v českých zemích získaly až v r. 1918. Jak se vzdělanost žen projevuje v rodině ? Má vliv na stále zvyšující se rozvodovost ?
Vztahy mezi generacemi jsou jedním z klíčových bodů. Tří generační forma rodiny – pěstování vztahů prarodičů s vnoučaty byly považovány za důležité pro harmonický vývoj dítěte.

Senioři musí nějakým způsobem sjednotit svůj názor.  Vznik seniorské strany se neosvědčil. Důchodci by měli najít nějaké prostředky, jak se bránit.
Seniorům  prospívá vzájemné setkávání a společnost ve smyslu různých kontaktů.  Jsou zřizovány  různé seniorské kluby, sjezdy rodáků atd.
Sám se zúčastňuji  přednášek v akademii i univerzitě 3.věku. Jsem ve věku, kdy mám již nárok na sklerózu  -  dovídám se tam samé nové poznatky. Nezkouší se, nepropadá.  Když vynecháte nějaké přednášky  -  nevolají do školy vaše rodiče, jak tomu bylo dříve. ( Uvedeno ve filmu „Marečku, podejte  mi pero).
Diskriminace lidí ve vyšším věku není okrajový problém, i když zatím není příliš rozpoznán jak samotnými  seniory, tak  společností .
Jaké cesty by mohly k nápravě situace vést  -  rodina, škola,  média,  politika,  státní a komerční instituce a pod.

Lubomír   D a v i d

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu