27.11.2013 16:07

Nultý semestr

V úterý 26. listopadu 2013 ukončilo prvních osmnáct studentek nultý ročníkVirtuální univerzity 3. věku, kterou Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádá ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Povinným kurzem pro nová konzultační střediska VU3V byla Astronomie. Jeho náplň tvořila tato témata: sluneční hodiny od antiky do současnosti a velcí astronomové Evropy.

Ačkoli toto téma přilákalo pouze ženy, žádná z nich nebyla zklamaná a ze čtyřech setkání odešly  všechny „nabité“ novými, zajímavými informacemi.

 

Chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají – podobně jako Vy – zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.

Pro 1. semestr jsme si po delší diskuzi zvolili téma Evropské kulturní hodnoty. Šest přednášek obsahuje: fungování společnosti obecně, pravidla, zákony, evropské hodnoty, srovnání s jinými kulturami, náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, mravní a etické záležitosti.

Studijní poplatek činí 350 Kč (300 Kč ČZU Praha, 50 Kč KKD Vyškov).

Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:
* osoby se statutem důchodce
* invalidní důchodce bez rozdílu věku
* osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní)

Podmínky studia
* vyplněná a konzultačním střediskem (KKD Vyškov) potvrzená přihláška
* zaplacený studijní poplatek

Průběh přednášky:
* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní
* Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno
* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně, včetně závěrečného testu.)
* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu (nebo v tištěné podobě – sylabus) individuálně.

Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.

Po absolvování 6 semestrů – neomezeně časově – má senior nárok na promoci v aule ČZU v Praze. Poté může senior pokračovat ve studiu dalších semestrů.

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu