04.06.2014 16:08

První semestr

Ve čtvrtek 29. května 2014 se v Knihovně Karla Dvořáčka, v sídle konzultačního střediska pro Vyškov a okolí, konal slavnostní Závěrečný seminář virtuální Univerzity 3. věku, kterou pro studenty v celé České republice organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Zúčastnilo se ho 105 studentů VU3V z devíti KS (Břeclav, Charváty, Kojetín, Loučná, Modřice, Ostrava-Výškovice, Spytihněv, Tišnov a Vyškov).

Seminář vedla manažerka VU3V Ing.Klára Nehodová. Jako hosté vystoupili:

  • Dr. Vladislav Raška, ředitel knihovny
  • Karel Jurka, místostarosta města Vyškova
  • Mgr. Petr Bařinka, referent pro památkovou péči MěÚ Vyškov
  • Doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc., emeritní proděkan Fakulty lesnické a dřevařské při České zemědělské univerzitě v Praze, lektor kurzu „Lesnictví“

Mgr. Petr Bařinka seznámil přítomné s historií města Vyškova a regionu.  Dr. Raška poukázal na kulturní život města v 19. století a na vznik knihovny. Doc. Viewegh přednesl přednášku o celkovém vývoji klimatu od doby ledové po dnešek.

Ve druhé části programu vystoupili, pod vedením paní učitelky Libuše Kupkové, žáci vyškovskéZákladní umělecké školy. Jejich krátké intermezzo bylo všemi posluchači přijato s nadšením.

Seminář zakončilo předávání Pamětních listů vedoucím jednotlivých KS a drobných odměn přítomné nejstarší účastnici a nejstaršímu účastníkovi. Mezi oceněnými byla také vyškovská studentka paní Helena Havránková, která si odnesla ocenění za nejlepší esej k přednášenému tématu Evropské kulturní hodnoty.

Po obědě a prohlídce knihovny měli účastníci možnost prohlédnout si Hanácký statek v ZOO parku Vyškov a program byl ukončen exkurzí ve vyškovském pivovaře. Děkujeme vedení těchto dvou organizací, že umožnili účastníkům semináře z celé Moravy exkurzi ve svých zařízeních zdarma.

Blahopřejeme všem studentům-seniorům ke zdárnému ukončení tohoto semestru a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu