25.09.2008 14:50

Současné trendy sociální péče v regionu Vyškovska

Lektorka: Mgr. Jitka Koblížková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vyškov


Motto:

  • Věk jistě není tím, co rozhoduje o tom, jaké hodnoty jsou nám blízké, jaké máme názory, jakých aktivit se účastníme nebo kteří lidé jsou nám blízcí.
  • Společnosti nejbohatší jsou společnostmi s největším podílem starších lidí. 
  • Senioři chtějí žít aktivně a příležitost jimk tomu musí dát nejen vláda a stát zajištěním základní životní úrovně, ale také soukromý sektor, neziskové organizace a zejména samospráva.

Zákon o sociálních službách

Zákon č. 108/2006 Sb.
Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách.

Zákon o životním a existenčním minimu

Zákon č. 110/2006 Sb. - principy nové úpravy
- jednosložkové životní minimum
- degrese životního minima (tzv. úspora z počtu)
- společně posuzované osoby
- existenční minimum
- započitatelné příjmy

Registrované sociální služby podporavné městem Vyškov

Dávky sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené

Životní minimum

Hmotná nouze

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu