30.06.2010 11:34

Vyhlášení 3. ročníku literární soutěže pro seniory

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově vyhlašuje u příležitosti 140. výročí úmrtí sběratele českých lidových pohádek Karla Jaromíra Erbena 3. ročník literární soutěže pro seniory tentokrát na téma:

Za devatero horami a devatero řekami …

Napište (nejen) pro svá vnoučata klasickou či moderní pohádku, jejímž motivem bude boj dobra se zlem. Pohádky určené dětem končívají většinou vítězstvím dobra.

Pravidla pro účastníky:

• minimální věk účastníků je 55 let, maximální věk není limitován;
• do soutěže budou přijata pouze díla prozaická v délce max. 15 000 znaků včetně mezer; k přepsání rukopisů budou mít účastníci, po vzájemné dohodě, k dispozici počítač v učebně KKD;
• texty musí být doručeny elektronicky na adresu adlerova@kkdvyskov.cz nebo písemně na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, Zdeňka Adlerová, Nádražní 4, 682 01 Vyškov;
• v průvodním dopise musí být uvedeno jméno, datum narození a poštovní, případně elektronická adresa autora;
• zasláním příspěvku dává účastník svolení s publikováním povídky
na internetových stránkách KKD Vyškov;
• soutěžní práce přijímáme do 3. listopadu 2010 včetně, rozhodující je poštovní razítko na zásilce;
slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v prosinci za účasti patrona soutěže spisovatele Antonína Bajaji ze Zlína, který mimo jiné vede semináře tvůrčího psaní na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Těšíme se na vaše příspěvky.

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu