03.07.2011 15:32

Vyhlášení 4. ročníku literární soutěže pro seniory

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově vyhlašuje 4. ročník literární soutěže pro seniory tentokrát na téma

Láska je věc kouzelná

Láska je, všeobecně vzato, silná emoce vyjadřující hluboké osobní zaujetí a náklonnost. V češtině však toto slovo může nabývat mnoha významů. Označuje se jím například důležitý vztah (láska mezi dvěma lidmi, láska k vlasti), nebo spokojenost nad chvílí zábavy („Miluji ten film“). Také se jím může označovat pohlavní styk („milovat se“, „prodejná láska“). Z filozofického hlediska může být láska lidskou ctností („Jedná se všemi s láskou“). Pro svůj velký psychologický význam je láska jedním z nejpopulárnějších námětů v umění – knihách, filmech, divadelních hrách i písních mnoha žánrů. (Wikipedie)

Pravidla pro účastníky:

• minimální věk účastníků je 50 let, maximální věk není limitován;

• do soutěže budou přijaty pouze prozaická díla v délce max. 15 000 znaků včetně mezer; k přepsání rukopisů budou mít účastníci, po vzájemné dohodě,
k dispozici počítač v učebně KKD;

• texty musí být doručeny elektronicky na adresu adlerova@kkdvyskov.cz nebo výjimečně písemně na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, Zdeňka Adlerová, Nádražní 4, 682 01 Vyškov;

• v průvodním dopise musí být uvedeno jméno, datum narození, elektronická, případně poštovní adresa autora;

• zasláním příspěvku dává účastník svolení s publikováním práce na internetových stránkách KKD Vyškov a ve Sborníku prací;

• soutěžní práce přijímáme do 3. října 2011 včetně, rozhodující je poštovní razítko na zásilce;

• slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v listopadu 2011 za účasti patronky soutěže vyškovské spisovatelky Jany Žujové.

Těšíme se na vaše příspěvky.

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu