30.06.2008 15:04

Vyhlášení literární soutěže

Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory vyhlašuje
Literární soutěž k poctě Karla Čapka

Motto:
Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.

Pravidla pro účastníky:

* účastník soutěže musí být buď členem IV. ročníku Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory při KKD Vyškov nebo mít trvalé bydliště v regionu Vyškovsko

* soutěží se ve dvou kategoriích
    1. poezie
    2. próza v max. délce 15 000 znaků včetně mezer
    (k přepsání rukopisů budou mít účastníci, po vzájemné dohodě, k dispozici počítač v učebně knihovny)

*
texty musí být doručeny elektronicky na adresu adlerova@kkdvyskov.cz,  nebo osobně na disketě, CD, USB paměti na adresu Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, Vyškov; v písemné formě pouze po dohodě s organizátorem soutěže

* průvodní informace ke každé práci:  jméno, datum narození, poštovní, případně elektronická adresa autora

* zasláním příspěvku dává účastník svolení s publikováním soutěžního textu ve Sborníku A3V a na internetových stránkách A3V – https://akademie3veku.webnode.com 

* soutěžní práce přijímáme do 14. listopadu 2008 včetně

* hodnocení prací provedou patroni soutěže: spisovatelka Jarmila Novotná – JANOVA (https://skorka.bloguje.cz) a novinář a publicista Jiří Jilík (https://jirijilik.webnode.com

*
slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v prosinci 2008

Těšíme se na vaše příspěvky

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu