12.01.2009 16:55

Z pera účastníka A3V

Navazuje na článek V A3V se dovídáme stále něco nového

KDO JSI ?
V prvním článku „ODKUD JSI PŘIŠEL“ se zmiňuji o vývoji druhu Homo sapiens. Jak se postupně přetvářel ve stále dokonalejšího člověka. Co z nás udělalo lidi – myšlení, paměť a využívání písma. Zajímavě Benjamin Kuras vysvětluje, že všechny vynálezy a zlepšováky byly inspirovány leností. Člověk vymyslel kolo, protože byl líný chodit. Motor, protože byl líný šlapat. Lodní šroub, protože byl líný pádlovat. Televizi, protože byl líný chodit do kina. Písmo, protože byl líný se učit nazpaměť.

Nejprve naznačím, jak se v minulosti, podle jakých kritérií hodnotil člověk. Curyšský pastor Kašpar Lavater 1741-1801 vymyslel podezřelou nauku „fyziognomiku“.Jak z rysů těla , obličeje a dalších znaků poznávat duševní vlastnosti – rozum, povahu a hlavně mo-rální profil. Uvedu některé jeho postřehy: „Tlustí lidé jsou veselí. Hubení jsou přemýšliví. Kdo má štětinatý, ježatý vlas, je bázlivec. Kdo má široká ústa, je troufalý a nebojácný. Nos široký jako u býka, znamená lenivost, s nozdrami širokými jako u prasete hloupost, je-li špičatý jako psí čenich, je příznakem cholerického temperamentu.“ Mohl bych pokračovat o čelech, hlasu, písmu i o kroucení hlavou.

Za schopného fyziognomika pokládali Caesara. Když mu vychvalovali Cassia, jeho pozdějšího vraha poznamenal:
Ať kolem sebe mám jen tlusté lidi, hlav přičesaných, ty co v noci spí. Ten Cassius má pohled vychrtlý a hladový, on mnoho přemýšlí, a lidé takoví jsou nebezpeční.

Caesar svým podezřením předjímal jednu  z nejskvělejších a také nespornějších koncepcí psychiatrie XIX. století. Když vybíral vojáky do svých légií, zajímal se o to, zda v nebezpečí blednou nebo rudnou. Ty co bledli nebral.

Franc Gall se snažil zpopularizovat „frenologii“ Poznat duševní vlastnosti a charakter z tvaru lebky. Ohmatal lebku, třeba se zavázanýma očima a hned určil nadání, ctnosti i nectnosti, předpověděl osud. Přes to všecko se zvláště v dnešní době bez typologií neobejdeme. Potřebujeme je, protože přece jen pomáhají při prognózách. I v této oblasti došlo k pokroku . Čím rozvinutější je osobnost, tím hůře se dá vtěsnat do klasifikačního rámce. Čisté typy jsou výjimkou, smíšené pravidlem.

Teď již vážně. Žijeme v 21. století, které přináší další objevy a poznatky. Na pořad se dostává vývoj osobnosti a společnosti. KDO JSI – udělej si malý osobní inventář. Proč děláš to co děláš, co tě k tomu vedlo? Jakou máš motivaci – potřeby, zájmy, návyky, cíle, přání … Co děláš a jakým způsobem – schopnosti, temperament a charakter… První článek jsem uzavíral – Při utváření osobnosti nepůsobily genetické vlivy a vlivy prostředí nezávisle, ale spolupůsobily. Mezi genotypem dítěte (vrozené osobnostní vlastnosti) a prostředím existuje trvalá korelace (vzájemná závislost).

Dovolím si upozornit co ještě ovlivňuje průběh vývoje člověka. I hormony ovlivňují nejrůznější složky psychického dění. Hormony – to je růst a proporce, tloušťka i hubenost, mužskost a ženskost. Ovlivňují pudy, intelekt a mobilitu. Nejznámější je projev v době puberty. Hlavním cílem tohoto článku bylo upozornit na morálku, která se hlavně vytváří v sociálním prostředí. Člověk je neustále ovlivňován, ale také sám v různé míře ovlivňuje v kladném i záporném slova smyslu své okolí.

Aaron Haas: „Morální člověk – to je ideál, který hledá lidstvo od nepaměti“
Georg Bernard Shaw: „Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a plavat pod vodou jako ryby, chybí již jen jedno – abychom se naučili žít na zemi jako lidi“.

Tomáš Garigue Masaryk byl významným kritikem již tehdejší moderní doby. Ukazuje, že v moderní průmyslové době se vytratila harmonie mezi rozumem a morálkou. Rozum jde jinými cestami než morálka. Řešení této krize nemůžeme očekávat od vědy, zaměřené na dílčí „praktické“ problémy (na základě hmotných výhod ve světě). Hledá východisko v ideálu humanity. Navazuje na mistra Jana Husa a Jana Ámose Komenského.

I ve 21. století je stejný pohled na pokrok, vědu i techniku. Věda se projevuje jako značně rozporná síla, která může sloužit rozvoji i záhubě. Ozývají se hlasy – 21. století bude buď etické a nebo nebude vůbec. Rozumem jsme sice v 21. století, ale srdcem v době kamenné.

Lubomír D.

—————

Zpět


Kontakt

Kurzy a vzdělávání v KKD Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka
Zdeňka Adlerová
Nádražní 4
682 01 Vyškov


tel: +420 517 324 547


Stránky věnované mozkovému joggingu